GERİ  

2016-2017 YILI KOMİTELER

KOMİTELER

2017-2018 DÖNEMİ

HİZMET PROJELERİ KOMİTE BAŞKANI: EMİNE KÖRAN

ROTARY VAKFI KOMİTE BAŞKANI: AHMET GÖZ

KULÜP YÖNETİMİ KOMİTESİ BAŞKANI: TUBA ARSLAN

ÜYELİK GELİŞTİRME KOMİTESİ BAŞKANI: ABDURRAHMAN BAŞTAŞ

HALKA İLİŞİKİLER KOMİTESİ BAŞKANI: HAKAN DEMİRBAY

STRATEJİK PLAN KOMİTESİ BAŞKANI: KUTSAL EĞİLMEZROTARY NEDİR?

Rotary dünyada iyi niyet ve barışın korunmasına inanan ve bu alanda hizmet veren iş ve meslek sahibi Rotaryenlerin dünya ölçüsünde birleştiği bir kuruluştur. İnsanlığa hizmet veren tüm mesleklerde, yüksek ahlak standartlarının teşvik edilmesi hedefidir.