GERİ  

ROTARY NEDİR?

23.Şubat 1905 tarihinde kurulan ve dünya üzerindeki gönüllü hizmet kuruluşlarının ilki olan Rotary:

“Yeryüzünde barış ve iyi niyetin kurulmasına yardımcı olmak, bütün mesleklerde yüksek ahlak standartlarını teşvik etmek ve insanlığa hizmet vermek amacıyla bir araya gelen iş ve meslek sahibi kişilerin dünya çapında örgütlendiği bir hizmet kuruluşudur.” Rotary’nin hizmet ideali, “Kendinden Önce Hizmet” olarak ifade edilir. Rotary, insanları, yeryüzünün neresinde yaşarlarsa yaşasınlar bu ortak hizmet ülküsü ve amaçları doğrultusunda bir araya getirir.

Her Rotary kulübü, hizmet idealini kendi kişisel, mesleki ve toplum hayatının doyurucu bir hedefi olarak kabul eden iş ve meslek sahibi kişilerden oluşur. Kulübün her üyesi, farklı bir mesleği temsil eder. Rotary bu yapılanma biçimi ile sorunlar üzerine üretilen düşüncelerin, toplumun her kesimini kavrayabilmesi ve hizmetin toplumun tüm katmanlarına yayılabilmesini amaçlar.

Her Rotaryenden, kulüpteki çalışmaları dışında, fırsat bulabildiği her yer ve yolda hizmet vermesi beklenir. Rotaryenler, işlerini yalnızca geçimlerini sağladıkları bir araç olarak değil, aynı zamanda diğer insanlara da hizmet vermelerini sağlayacak biçimde düzenlenmeleri için teşvik edilir.  

 

ROTARY'NİN AMACI

 

Rotary’nin amacı, günlük yaşamda değerli girişimlerin temeli sayılan Hizmet idealini teşvik etmek ve geliştirmek; özellikle de aşağıda belirtilen dört alanda kişileri özendirip, onlara destek vermektir:

1. Tanışıklığın bir hizmet fırsatı sayılarak geliştirilmesi;

2. İş ve meslek hayatında yüksek ahlak standartlarının teşviki; topluma yararlı iş ve mesleklerin değerinin tanınması ve takdir edilmesi; her üyenin kendi iş ve mesleğini topluma bir hizmet fırsatı sayarak yüceltmesi;

3. Her üyenin, Hizmet idealini iş, meslek ve kişisel hayatında uygulaması;

4. Hizmet idealinde birleşmiş iş ve meslek sahipleri arasında dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle, uluslararası toplum hizmeti anlayışının, iyi niyet ve barışın geliştirilmesidir.

Bu esaslara göre Rotary;

Bir anlayış ve yaşam biçimidir.

Toplumsaldır ve gizli hiçbir yönü yoktur.

Uluslararası tanışıklığı geliştirir.

Dostluk ve arkadaşlığın gelişmesine olanak verir.

İş ve meslek adamları arasında bilgi alışverişine fırsat sağlar.

İş ve meslek adamlarına birbirine destek olma olanağı verir.

Dostluk ve arkadaşlık ortamı içinde daha insancıl bir toplum yaratır.

Üyelerin liderlik yeteneklerini geliştirerek yapıcı çalışmalarla topluma yararlı olmalarını sağlar.

Rotaryen; İşini yalnızca bir geçim kaynağı olarak düşünmeyen kişidir. Rotaryen için işi ve mesleği yaşamını sürdürmesi ve diğer insanlara hizmet vermesini sağlayan bir araçtır.

Bunun yanında her Rotaryen’den ülkesine ve inançlarına sadık olması beklenir. Zira siyasi ve dini görüşler kişinin yalnız kendisini ilgilendiren bir husustur.

Rotary’nin temel yaklaşımı, insanlar ve uluslar arası ortak değer yargıları oluşturmak, insanları birbirine yaklaştırmak ve evrensel barışa katkı sağlamaktır.

Rotary, 1915’te kurulan Kwanis, 1917 de kurulan Lions ve 1919 da kurulan Optimist ve Zonta gibi organizasyonlara örnek olmuş, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim, ve Kültür Organizasyonu UNESCO‘nun kurulmasına zemin hazırlamış bir organizasyondur.

 

 

ROTARY’NİN KURULUŞU

 

 

Rotary, genç bir avukat olan Paul Harris ve 3 yakın arkadaşının 23 Şubat 1905 tarihinde yaptıkları toplantıda almış oldukları ortak kararla, çeşitli iş kollarından seçilen işadamlarının oluşturacağı bir işadamları kulübünü hayata geçirdiler. Bu toplantı aynı zamanda dünyanın ilk gönüllü hizmet kuruluşu olan Rotary’nin de doğuşudur.


DÖRTLÜ ÖZDENETİM

 

Rotaryenlerin en çok kullandıkları, söyledikleri ve basılı olarak işyerlerinde bulundurmaktan onur duydukları bir iş ahlakı, dünya kuralı vardır ki buna “4-Way Test”, yani “DÖRTLÜ ÖZDENETİM” diyoruz.

Dörtlü özdenetim kuralı, ilk olarak 1932 yılında Herbert J.Taylor tarafından, iflas aşamasındaki Chicago Alimünyum Şirketi başkanlığına geldiğinde söylenmiştir. Taylor, öncelikli mali güçlükler içerisinde kıvranan ve çökme noktasına gelmiş bu şirketi kurtarmak için bir yol arayışına girdiğinde, tüm çalışanlara kılavuzluk edecek bir öneriler dizisi yazdı. Çalı­şan kişilerin iş ve meslek yaşamlarında uygulamalarını istediği bu 24 kelimelik iş ve ahlak prensibi, gerçekte bir mucize yarattı ve bu basit iş ahlakı prensibi ve felsefesinin her yerde uygula­nabilir nitelikte olduğu anlaşıldı.

Herbert J. Taylor’ın bu sihirli formülü, 1943 Saint Louis, Missouri Konvansiyonu’nda “Dörtlü Özdenetim” adıyla kabul edilerek Rotary etiğinin temelini oluşturdu.

Dörtlü Özdenetim

Düşündüğümüz, söylediğimiz veya yaptığımız şeyler:

1) GERÇEĞE UYGUN MU?

2) İLGİLİLERİN TÜMÜ İÇİN ADİL Mİ?

3) İYİ NİYET VE DAHA İYİ DOSTLUKLAR SAĞLAYACAK MI?

4) İLGİLİLERİN TÜMÜ İÇİN YARARLI MI?

 

 

 DÜNYADA ROTARY

 

 

DÜNYADA ROTARY / RAKAMLARLA ROTARY

Rotary Kulüpleri

Ülkeler………………………………………….. 200

Kulüp Sayısı………………………………….. 34,300

Üye sayısı…………………………………….. 1,250,000

 

Rotaract Kulüpleri

Ülke……………………………………………… 167

Kulüp Sayısı………………………………….. 8,500

Üye sayısı…………………………………….. 200,000

 

 

Interact Kulüpleri

Ülkeler…………………………………………. 131

Kulüp Sayısı…………………………………. 12,300

Üye sayısı……………………………………. 300,000

 

 

ROTARY Toplum Birlikleri

Ülkeler………………………………………… 80

Topluluk sayısı…………………………….. 7,500

Kişi sayısı …………………………………… 164,000

 

 

 

 ROTARY NEDİR?

Rotary dünyada iyi niyet ve barışın korunmasına inanan ve bu alanda hizmet veren iş ve meslek sahibi Rotaryenlerin dünya ölçüsünde birleştiği bir kuruluştur. İnsanlığa hizmet veren tüm mesleklerde, yüksek ahlak standartlarının teşvik edilmesi hedefidir.